Kenniscentrum buitenspelen, overdracht van kennis

In-House cursussen


In een kindvriendelijke stad of dorp is het niet genoeg dat een ambtenaar alles weet over de jeugd.

De raakvlakken liggen op het gebied van afdelingen stedenbouw, openbare ruimte, welzijn, etc. Dan spreek je al gauw over de planvorming op bestemmingsplan- , structuurplan en/of wijkbeheerplan niveau. Het gebied van Welzijn, (breedte)sport, jeugd en jongerenwerk, opbouw, bewonerscontacten en ga zo maar door.

Een in house training biedt de mogelijkheid om van wethouder en raadslid tot uitvoerder kennis te nemen van beleids- en planvorming rond het onderwerp "bruikbare buitenruimte".

Bijkomend voordeel is dat alle neuzen meteen dezelfde kant op staan.

Deze een-daagse cursus kan ook bij u in huis worden verzorgd. Het Stadsdeel Westerpark, de fabrikant MetaPlus, de Stad Gent (vijf maal op diverse niveaus gegeven) en de gemeente Amersfoort gingen u voor.