debatten over de kracht van spelen

EXTRA!
Om 13.00u kunt u deelnemen aan de excursie naar

Speeltuin Zuiderkwartier

Deze heeft het ‘Speeltuin oké certificaat’ ontvangen van de Speeltuinbende

Klik op deze banner voor meer informatie en inschrijven

dé ontmoetingsplek voor iedereen met hart voor het spelende kind
Stacks Image 37

Het recht op spelen

Het Kinderrechtenverdrag in de praktijk

Donderdag 14 maart 2019 van 15 tot 18 uur Universiteit Leiden

Dit jaar viert het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn 30ste verjaardag. In het verdrag is een apart artikel gewijd aan het recht op vrije tijd, spel en recreatie. Toch staan tijd en ruimte voor spelen nog steeds – en in toenemende mate – onder druk. In 2013 verscheen daarom een aanvullend document (General Comment nr. 17) waarin zorgen worden geuit over de speelkansen van kinderen.
Een aantal van deze ‘concerns’ hebben wij in vijf Speelfora nader onderzocht. In dit zesde Speelforum gaan we terug naar de basis: het Kinderrechtenverdrag. Hoe kunnen wij dit juridische instrument optimaal benutten om betere speelkansen voor kinderen te creëren? Hoe vertalen we het naar beleid, onderwijs en praktijk?
Met medewerking van o.a.:
 • Prof. dr. mr. Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden.
 • Froukje Hajer, adviseur jeugdbeleid en kinderrechten rond kind, spel en ruimte; voorzitter van Platform Ruimte voor de Jeugd.
 • Ilse van der Put van de Speeltuinbende: hoe het VN-Verdrag voor mensen met een handicap wordt vertaald naar een lokale inclusieagenda, met aandacht voor spelen.
 • Jantje Beton, spelers uit Leiden en Child Friendly Cities (CFC).
Zorgen over belemmeringen van spel
De thema’s zijn gerelateerd aan de tien zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in het General Comment 17 op artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag:
 1. Onvoldoende erkenning van het belang van vrij spel
 2. Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen
 3. Intolerantie voor kinderspel in de openbare ruimte
 4. Onvoldoende toegang tot natuur
 5. Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid
 6. Prestatiedruk, met name in het onderwijs
 7. Overgestructureerd en geprogrammeerd dagschema
 8. Onvoldoende artistieke en culturele mogelijkheden
 9. Toenemende rol van elektronische media
 10. Marketing en commercialisering van spel

zie ook: Tienpuntenplan voor gemeentelijk jeugdbeleid
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via https://speelruimte.nl/speelforum/inschrijving. Bij aanmelden voor 1 maart 2019 betaalt u €40 (studenten €15). Na 1 maart betaalt u €55 (studenten €20).
Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd en International Play Association.