Welkom bij de schoolpleindokter!

Schoolpleindokter is de website die u ondersteunt bij het maken van keuzes voor het inrichten van het schoolplein of de buitenruimte bij kinderdagverblijf, peuterspeelplaats of buitenschoolse opvang. De site biedt handvatten aan schoolbesturen, aan gemeenten en aan ouders voor het bespreken van mogelijkheden voor het bruikbaar maken van de buitenruimte voor alle kinderen.
Stacks Image 324
De schoolpleindokter is een initiatief van Stichting SPEELRUIMTE en OBB Ingenieursbureau.

Stichting SPEELRUIMTE heeft als doel: "... het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd door middel van ruimtelijke voorzieningen voor bewegen, spel en recreatie in de woonomgeving, ...". Alle informatie en foto's op deze website mogen worden gebruikt mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

Creative Commons Licentie
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie