Een kristallisatiepunt voor spelen en ontmoeten

Een toegankelijke en goed functionerende schoolspeelplaats vervult voor de gemeente binnen het speelruimtebeleid de rol van een kristallisatiepunt voor het ontmoeten en spelen in de buurt. Ook kinderen die (nog) niet naar school gaan kunnen er komen en met anderen spelen al dan niet onder begeleiding van ouders. Zo vervult het schoolplein een buurtfunctie, waar voldoende vrije ruimte is om te rennen, bewegen en met een bal te spelen. Die ook groot genoeg is voor buurtbijeenkomsten en waar ook volwassenen elkaar ontmoeten.