Cursus speelruimtebeleid

activiteiten

Vergaarde kennis kan je voor je zelf houden en er financieel gewin mee maken. Kennis kan je overdragen wetende dat je nooit de hele wereld kan bedienen. Stichting SPEELRUIMTE heeft de laatste optie al 30 jaar in haar vaandel staan.

kennisoverdracht

Cursus gemeentelijk speelruimtebeleid

Na de publicatie van het boek Het Speelruimteplan* is de eerste cursus speelruimtebeleid in 1988 gegeven. Inmiddels zijn er meer dan vijfdertig cursussen gegeven aan meer dan 400 deelnemers.

Sinds het voorjaar van 2006 organiseert stichting SPEELRUIMTE deze cursus samen met OBB-ingenieursbureau.

Stacks Image 26
Stacks Image 22

Lezingen en workshops

Schoolpleinen worden niet alleen getekend er worden ook workshops gegeven.
Kennisoverdracht vindt ook plaats over de buitenruimte bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, recreatie, JOP’s kortom de gehele buitenruimte die door jeugd en jongeren wordt gebruikt. Wilt u een workshop of lezing bij u op locatie neem dan contact.

schoolgebouw
*= Het speelruimteplan ; instrument voor gemeentelijk beleid ; een handreiking aan bewoners en gemeenten / Domien Verwer e.a. ; i.o. van Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ; Stichting Ruimte, 1986, ISBN 9034609790