Stacks Image 663
Vraag het ze zelf!

Gidsje over kinderparticipatie
Wanneer je kinderen betrekt bij het tot stand komen van hun eigen speelruimte, blijkt dat zij zeer goed aan kunnen geven waar die speelruimte aan moet voldoen. Menig project met kinderparticipatie heeft bewezen dat meedenken, -beslissen en soms zelfs meeuitvoeren door kinderen kan leiden tot bruikbare en originele speelplekken.
Dit boekje gaat niet over vergadertechnieken of het neerleggen van een stapel speeltoestelcatalogi. Kinderinspraak heeft alles te maken met erbij horen, deel zijn van de buurt waar je woont én er mee vorm aan geven.
Dit boekje is bedoeld voor iedereen die dát eigenlijk al wel weet, of vermoedt, maar graag meer wil weten over hoe je zelf kinderparticipatie kunt aanpakken.
Uitgave: LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd
Auteur: José Rijnen ; ISBN: 90-70636-28-x / 9070636289 ; isbn13: 9789070636289
Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door het Nationaal Jeugd Fonds, Jantje Beton.

Stacks Image 287