SPEELRUIMTE maakt zowel getekende adviezen als ontwerpen.


▲ Een getekend advies wordt op locatie gemaakt en geeft goed inzicht hoe een buitenruimte voor jeugd en jongeren kan worden ingedeeld en gebruikt. Getekende adviezen worden voornamelijk gemaakt voor basisscholen, kinderdagcentra en scholen voor voortgezet onderwijs. Dit project is in september 1991 gestart. Inmiddels hebben honderden scholen en instellingen van dit aanbod gebruik gemaakt. Een getekend advies op locatie is in één dag klaar en kost € 650,=*.
▲ Bij een ontwerp wordt van een heel traject uitgegaan. Eerst wordt er over de wensen gepraat. De bestaande situatie wordt beoordeeld. Daarna wordt een offerte opgesteld. Na de opdracht volgt dan het afgesproken traject: overleg met belanghebbenden, de gemeente, kinderinspraak, dan maken wij een eerste tekening, gevolgd door overleg, een inloopmiddag of inspraakavond en tot slot door een definitieve tekening.

SPEELRUIMTE maakt ontwerpen voor de openbare ruimte, scholen, kinderdagopvang, speelzalen,
speeltuinen, JongerenOntmoetingsPlekken (JOP’s), instellingen voor zieke of gehandicapten kinderen en volwassenen. Kinderen zijn dè gebruikers van de (openbare) speelruimte en staan aan de basis van het ontwerp.
▲ kinderinspraak door anderen georganiseerd vertalen in schetsplan.
▲ Een korte kinderinspraak procedure waarbij een eenmalige ontmoeting plaatsvindt. De kinderen worden op een expressieve wijze naar hun mening gevraagd. Vastgelegd op video en/of fotoreportage.
▲ Inspraak procedure met educatief karakter. Gedurende meerdere middagen. De locaties worden met de kinderen bekeken en beoordeeld. Diezelfde middag worden ook andere locaties bekeken om de kinderen te laten zien hoe en met wat er gespeeld wordt. Een volgende middag worden tekeningen gemaakt en bediscussieerd. Daarop wordt een maquette gemaakt die vervolgens door de kinderen zelf, aan bijvoorbeeld de commissie, kan worden gepresenteerd.

Hier vindt u wat voorbeelden:

* = excl. reiskosten en BTW