Speeltuinen zijn nog steeds uniek in Nederland.

Waar vind je een plek waar je als kind veilig kan spelen nu de stad of dorp dichtslibt met 1e en 2e auto's en huizen. Waar openbare speelplekken steeds minder te bieden hebben. Waar volwassenen vergeten zijn ooit kind te zijn geweest en intoleranter staan tegenover de speelplek om de hoek. De speeltuin is van oudsher de plek waar onder toezicht gespeeld kan worden. Waar een bestuur het onderhoud regelt. Dit fenomeen moet blijven en ondersteund worden.

Maar ook een speeltuin is aan vernieuwing toe. Speelruimte kan daar hulp bij bieden. Speelruimte ondersteund met een getekend advies (ontwerp) het bestuur. Met het wensenpakket van kinderen, de gebruikers en het bestuur laat het getekend advies de mogelijkheden tot vernieuwing en modernisering zien. Kinderen en het bestuur kunnen zelf heel goed de keuze maken welke mogelijkheden wel en welke niet passen binnen het beleid.

De uitwerking, fondswerving, aankoop en begeleiding bij de vernieuwde inrichting en het plaatsen van toestellen zal dan ook in eigen beheer worden verricht. Juist zo'n samenwerking, die als vanouds gebruikelijk was op de tuinen, verstevigt het onderlinge contact, de verantwoordelijkheden en (her)bevestigt de plaats van de speeltuin in stad, wijk en buurt.

Meer weten over een getekend advies voor de speeltuin?
Mail of bel SPEELRUIMTE (033) 465 32 70