Samenspeelakkoord

Veertien initiatiefnemers, waaronder het Rijk, hebben op 3 december 2019 het samenspeelakkoord gesloten en ondertekend. Zij ondertekenen allemaal een eigen belofte. Daarin staat hoe zij in 2020-2021 concreet bijdragen aan het realiseren van de drie ambities:
  1. Een inclusieve speelcultuur;
  2. Meer samenspeelplekken;
  3. Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen.

Spelen is een recht

Spelen is een recht. Spelen is zo belangrijk dat het recht op vrije tijd, spel en recreatie is opgenomen in het VN-Kinderrechtenverdrag, dat Nederland in 1995 ratificeerde. Dit verdrag heeft op een aantal terreinen geleid tot een verbetering van de positie van kinderen. Voor spelen is echter nog steeds onvoldoende aandacht; de tijd en de ruimte om te spelen staan in toenemende mate onder druk. De zorgen over de speelkansen van kinderen zijn in 2013 verwoord in een aanvullend document. Centraal punt daarin is het gebrek aan erkenning van het belang en de waarde van vrij spel voor alle kinderen. Voor specifieke groepen kinderen – zoals kinderen in armoede, kinderen in instellingen en kinderen met een handicap – is extra aandacht nodig om hun recht op spelen te garanderen.