Speelruimteplan — Speelruimtebeleid


SPEELRUIMTE kan helpen bij het formuleren van het speelruimtebeleid in de gemeente. Dat kan zowel in het bestaand woongebied als in woongebieden die nog in de planfase verkeren:

Bestaand woongebied:
Gemeenten op een aantal manieren ondersteuning krijgen bij SPEELRUIMTE:
De gemeente wil het vervaardigen van het speelruimteplan in zijn geheel uitbesteden.
- Er is capaciteit beschikbaar voor het reageren op stukken van de extern adviseur/onderzoeker;
- Er is al dan niet de beschikking over een (ver)oud(erd)e beleidsnota speelruimte of speeltoestellen;
- Er is een logboek aanwezig, dat al dan niet moet worden bijgewerkt;
De gemeente wil het beleidsplan zelf schrijven, maar:
- wil (delen van) het onderzoek uitbesteden;
- zoekt een partner, die extern commentaar levert.
De gemeente doet het onderzoeks- en schrijfwerk zelf, maar:
- is wel op zoek naar achtergronden en handvatten;
- zoekt een begeleider op afstand.
De gemeente heeft vigerend beleid, maar wil zich extern laten toetsen.
- Er is speelruimteplan vastgesteld en geïmplementeerd. Het veiligheidsonderhoud is naar eigen mening goed opgetuigd;
- De vraag doet zich voor: "Doen we het goed met elkaar? En zijn er verbeteringen mogelijk?"

Woongebieden die nog in de planfase zijn:
In de gemeente wordt een nieuwe woonwijk voorbereid. Er ligt een structuurplan of een globaal bestemmingsplan of al een verkavelingsvoorstel. De gemeente heeft het beleidsvoornemen om bij plannen voor nieuwe woonwijken de ruimte voor de jeugd, naast milieu, wonen, werken, verkeer en landschap mee te nemen in de planvorming. SPEELRUIMTE kan haar expertise inbrengen in elke fase van het planproces. Dit zowel als deelnemer in discussies en of als rapporteur middels een Speel-s-kwaliteitplan.