Nieuws en agenda uit het speelveld en activiteiten stichting
Speelruimte-nieuws
Speelruimte-nieuws
 
jaargang 4 - nummer 1 - verschijnt onregelmatig

feb 2022
 
Lees hier online
 
Uitschrijven mailing? Zie link onderaan in uw mailprogramma!
 
Nieuws en agenda uit het speelveld en activiteiten stichting
Voor u ligt het eerste nummer uit 2022 van Speelruimte-nieuws. Informatief en goed leesbaar (responsive) op mobiele apparaten.
Voor u ligt het eerste nummer uit 2022 van Speelruimte-nieuws. Informatief, digitaal en goed leesbaar (responsive) op mobiele apparaten.
jongen op schommel in speeltuin
Jongen test de schommel tot het uiterste

Cursus gemeentelijk speelruimtebeleid

Modulaire leerlijn speelruimte

Bijeenkomsten op 10 maart, 7 april en 12 mei 2022

De vernieuwde modulaire opzet van de cursus Gemeentelijk Speelruimtebeleid biedt handvatten voor het ontwikkelen en realiseren van speelruimtebeleid. Van visie op speelruimte tot en met de realisatie daarvan. De cursus sluit aan op recente ontwikkelingen in wetgeving en maatschappij, zoals de Wabo. Met de Wabo, Omgevingsvergunning worden de onderlinge relaties van de disciplines in de openbare ruimte zichtbaar. Immers allerlei aparte vergunningen komen nu in één traject samen. Dit nieuwe instrument voor de ruimtelijke ordening is ook van invloed op het speelruimtebeleid. Speelruimte in brede zin, informeel en formeel, zal in de Wabo moeten worden ingebed.

De cursus beslaat al het vrije buitenspelen

Stonden in de oude situatie het ruimtelijk structuurplan, het mobiliteitsplan, de gemeentelijke groenvisie en andere beleidsfiguren los naast elkaar, in de Omgevingswet komen al die verschillende facetten van de openbare ruimte in één Omgevingsvisie samen. De Omgevingsvisie biedt de mogelijkheid om Bewegen, Ontmoeten, Sporten én (buiten)Spelen (BOSS) in de openbare ruimte in het gemeentelijk beleid in te bedden. Maar het is dus ook zaak om aan de tafel waar die visie wordt opgesteld met goede argumenten aan te kunnen schuiven.

In de cursus gaan we langs drie aspecten van speelruimtebeleid en -planning. In onze ogen zijn ze stevig met elkaar verbonden. De eerste dag staat helemaal in het teken van "Why, What and How?". Daarbij gaat het om de kaders, uitgangspunten, de benodigde partijen, te verzamelen data en visieontwikkeling. De tweede dag spit het "What" verder uit. Daarbij gaat het vooral om inrichtingskwaliteit. Het is niet de bedoeling om u tot ontwerper op te leiden, als u dat niet bent, maar eerder tot een goede opdrachtgever of kwaliteitsbewaker van speelruimte. De laatste cursusdag ten slotte richt zich op het "How": het realisatieproces. Participatie, strategie, fasering en integrale gebiedsaanpak gericht op BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Sporten en (buiten)Spelen).

  1. 10 maart 2022 Module beleid (+ 5 online verdiepingssessies)
  2. 7 april 2022 Module ontwerpen voor beleid (+ 5 verdiepingssessies)
  3. 12 mei 2022 Module realisatie van beleid (+ 5 verdiepingssessies)

Zie de kalender hier: kalender tot zomer 2022

Ook voor oud-cursisten kan dit modulaire programma een uitkomst zijn. De modulaire opzet maakt het mogelijk om één onderdeel weer eens op te frissen. Of kennis te maken met nieuwere inzichten en ontwikkelingen. Door een dag mee te maken of door in te tekenen voor één of meer online-sessies. Zie: speelruimte.nl/cursus-speelruimtebeleid
of obb-ingenieurs.nl/leerlijn-speelruimte

In SPEELRUIMTE-Nieuws 3-4 is een typefout in de datum geslopen. Check uw agenda!
Signalement nieuwe publicatie
Spelen serieus nemen. Rijke spelsituaties creëren in groep 1 t/m 8

Louise Berkhout, medespeler in de werkgroep Speelforum van het Platform Ruimte voor de Jeugd, stuurde mij deze recensie van haar laatste boek. Ik ben zo vrij om deze tekst uit de nieuwsbrief TIB integraal over te nemen:

"Boekrecensie

Spelen is van belang voor de fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling, voor jonge en oudere kinderen en zelfs voor volwassenen. Dit boek is geen ‘spelletjesboek’, maar heeft als doel de leerkracht op te roepen tot een ‘speelse houding’. Het gaat over het spel van kinderen van groep 1-8. Er zijn acht kenmerken van spelen: spelen geeft plezier, spelen is spontaan, spel heeft geen vooropgesteld doel, spel is niet letterlijk, spel heeft een eigen realiteit, spel kent kenmerken van ‘doen alsof’, er is actieve betrokkenheid, en de deelnemers bepalen het spel (Hirsch-Pasek, 2009).

Daarnaast is er een zestal spelvormen: senso-motorisch, functioneel, constructie, fantasie, rollen en spel met regels (p.21). Dan volgt de vraag: bevordert spelen de cognitieve ontwikkeling of is het omgekeerd?

De spelende professional

Er volgt informatie over het belang van spelen en bewegen. Vervolgens komen verbeelding, fantasie en doen alsof aan bod. Ook wordt aandacht gevraagd voor de sociaal-emotionele gezondheid, veerkracht en spelen. Daarna gaat de auteur in op speelkansen buiten en komt spel aan de orde in successievelijk de groepen 1-2, 3/4/5, en 6/7/8.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met ‘aandachtspunten voor de leerkracht’ en ‘literatuur’. In het onderdeel ‘Speltherapie en school’ gaat het over kinderen die problemen ervaren met spelen, gedrag of contact. In hoofdstuk 12 ten slotte gaat het over het grote belang van de ‘spelende professional’.

Het betreft een toegankelijk geschreven boekwerkje, dat de relevante aspecten van spel helder aan de orde stelt en terecht de vraag stelt naar de ‘spelende professional’ als ‘spiegel’. Warm aanbevolen."

Auteur: Louise Berkhout
Titel: Spelen serieus nemen. Rijke spelsituaties creëren in groep 1 t/m 8
Prijs: 27,50 euro
Info: Uitgeverij Boom, Amsterdam. 2021. 144p.
ISBN: 978 90 2444 472 4

Signalement komende maanden


KindVak 2022 is verplaatst naar laatste week september

Zie onder.


10 maart Modulaire cursus speelruimtebeleid (module 1)

De cursus speelruimte geeft handvatten voor de speelruimte van visie tot en met realisatie. De cursus is ontworpen in modulevolgorde, maar kan ook per module worden gevolgd. De modules 1 en 2 belichten samen de beleidsvorming en modules 2 en 3 samen de vertaling van beleid naar uitvoering. Meer informatie hier


15 maart Webinar Hulpblad onbeperkt spelen

Hoe ontwikkel je een speelomgeving waarin iedereen 100% welkom is? Inclusief spelen is veel meer dan een speelplek toegankelijk maken voor rolstoelers. Feitelijk heeft iedereen wel een beperking. Meer informatie hier


5 april Nationale Buitenlesdag

Op dinsdag 5 april is de vijfde editie van de Nationale Buitenlesdag, dé dag waarop aandacht is voor het belang van les krijgen in de buitenlucht. Allerlei onderzoeken geven al jaren aan dat het geven van rekenen en taal in de buitenlucht een zeer positieve invloed heeft op kinderen. Meer informatie hier


6 april Congres Spelen met ruimte

Op woensdag 6 april 2022 vindt het 6e Landelijk congres Jonge kind van AOb en HJK plaats in Spant! Bussum. Spelen met ruimte wordt op meerdere manieren uitgewerkt tijdens het congres. Zo kijken we naar de fysieke ruimte binnen en buiten de klas. Maar gaan we ook dieper in op de ruimte die het kind nodig heeft om te ontwikkelen én de ruimte die jij als onderwijsprofessional nodig hebt om je te ontwikkelen. Meer informatie hier


7 april Modulaire cursus speelruimtebeleid (module 2)

De cursus speelruimte geeft handvatten voor de speelruimte van visie tot en met realisatie. De cursus is ontworpen in modulevolgorde, maar kan ook per module worden gevolgd. De modules 1 en 2 belichten samen de beleidsvorming en modules 2 en 3 samen de vertaling van beleid naar uitvoering. Meer informatie hier


12 mei Modulaire cursus speelruimtebeleid (module 3)

De cursus speelruimte geeft handvatten voor de speelruimte van visie tot en met realisatie. De cursus is ontworpen in modulevolgorde, maar kan ook per module worden gevolgd. De modules 1 en 2 belichten samen de beleidsvorming en modules 2 en 3 samen de vertaling van beleid naar uitvoering. Meer informatie hier


19 en 20 mei Child in the City conference Cascais/ Portugal

How to make children’s rights mainstream in local policy planning? Field experts will share their experiences on different aspects of highlighting children’s rights: what challenges and problems they face, how to engage young people in the process and how to keep focusing on child-friendly policy in times of corona. Meer informatie hier


8 juni Nationale Buitenspeeldag

In 2022 is de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 8 juni. Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden (tweede woensdag in juni). Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. Meer informatie hier


8 juni Speelforum XI ‘Kunst en de magie van spel’

In 2022 is de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 8 juni. Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden (tweede woensdag in juni). Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. Informatie volgt later!


29 sept tot en met 1 okt KindVak 2022

KindVak is in de afgelopen 25 jaar autonoom uitgegroeid tot een beurs met een breed aanbod. Dit zijn met name bedrijven die zich richten op alles wat met het kind te maken heeft. .....Lees verder.


5 tot 7 oktober Child in the City World Conference Dublin

For this special edition of the Child in the City World Conference we have chosen the overarching theme of Making Connections. With this Dublin conference we aim to make connections between not only children and cities, but also different disciplines and professionals, including the connection between the physical and the social domain. Meer informatie hier

Met vriendelijke groet
namens SPEELRUIMTE

ir. Dirk Vermeulen | info@speelruimte.nl | www.speelruimte.nl | +31 33 465 32 70 /+31 6 2220 80 06

Jette Hannaart | jette@speelruimte.nl | www.speelruimte.nl/www.jettehannaart.nl | +31 6 8182 5452
 
Stg. SPEELRUIMTE, Amersfoort, www.speelruimte.nl